Personvern

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Auctus AS (Org. nr. 919 681 306) med datterselskaper (bl. a. Beliggenhet Holding AS) samler inn og behandler personopplysninger om deg når du er i kontakt med oss i en forretningssammenheng. Formålet med behandlingen er forvaltning av denne relasjonen. For dette formålet samler vi inn personopplysninger som navn, kontaktinformasjon som telefonnummer og epost-adresse samt arbeidsgiver, stilling og hvilket ansvarsområde du har hvis du representerer et selskap. Videre fører vi en enkel logg på aktiviteter og dialog.

Kilder for registrerte data kan være deg selv, profiler på hjemmesider og sosiale medier samt offentlige eller private registre. Dine data behandles som en del av et forretningsforhold mellom Auctus AS og deg selv og eventuell nåværende eller forhenværende arbeidsgiver. Vi har gjort en interesseavveining og benytter BERETTIGET INTERESSE som juridisk grunnlag for behandlingen i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr.1 bokstav f. såfremt ikke andre juridiske grunnlag forefinnes. Videre benytter vi SAMTYKKE som juridiske grunnlag for innhenting og behandling av særskilte personopplysninger i forbindelse med reklamasjoner.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. I tillegg kan vi brukedatabehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler med disse for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Lagringstid

For behandling av data på grunnlag av samtykke, vil vi lagre slik data så lenge samtykket er gyldig.Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

Vi lagrer opplysninger om deg så lenge det er relevant for transaksjoner mellom Auctus AS og deg personlig og din eventuelle arbeidsgiver, for eksempel innenfor en garantitid. Om du bytter arbeidsgiver behandler vi opplysninger om deg som kontaktdetaljer og ansvarsområde med tanke på eventuelt fremtidig samarbeid. Om det ikke blir etablert et formelt forretningssamarbeid innen en normal periode avhengig av forretningsforholdet, vil ethvert grunnlag for behandling av data opphøre og personopplysningene bli slettet.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve en begrensning (frys) i vår behandling av dine personopplysninger, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan når som helst endre på dine avgitte samtykkealternativer eller trekke hele grunnlaget. Vi benytter en personvernportal som gjør det enkelt for deg å administrere dine rettigheter. Ved bruk av portalen er det også enkelt for oss å bekrefte din identitet. Har du spørsmål om personvern er også våre kontaktdetaljer tilgjengelige i portalen samt en link til vår mer detaljerte personvernerklæring.

Klager

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer overens med det vi har beskrevet her eller at vi på noen annen måte bryter personvernlovgivningen ber vi deg kontakte oss. Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler erAuctus AS ved Henrik Nordvik, telefon: +47 21 06 32 25, epost: post@auctus.no. Du har også rett til å klage direkte til Datatilsynet. Kontaktinformasjon finner du på Datatilsynets hjemmeside.