BLI KONTAKTET

Legg igjen din kontaktinformasjon og boligtypen
du er interessert i så tar vi kontakt med mer informasjon.

Hvilke boligtyper er du interessert i?

LEILIGHETER

PENTHOUSE

TOWNHOUSES

Prisintervall

0 kr 9 000 000 kr

Min interesse er for :

Vennligst fyll inn obligatoriske felt*

Hvilke boligtyper er du interessert i?

Vennligst fyll inn obligatoriske felt*

*Førstegangskjøpere defineres som en person som ikke eier eller har eid egen bolig siste 5 år. Hver person kan kun kjøpe en bolig. To personer kan kjøpe bolig i fellesskap (sameie). Dersom det er flere tilbydere som tilfredstiller vilkårene for kjøp skal loddtrekning brukes som metode for tildeling. Ved videresalg har Asker Kommune skal ha forkjøpsrett til en pris som tilsvarer opprinnelig salgssum for den aktuelle bolig, justert med 100% av en evenetuell endring i boligprisindeksen i den perioden boligselger har eid bolig.